I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 22.5.2023

Výroba: 2023

Přenos modlitby z kaple Telepace. Modlitbu vede Adorační skupina farnosti Ostrava-Poruba. Od začátku války na Ukrajině prosíme dobrého Boha o dar míru a společně se modlíme za ukončení tohoto konfliktu. Připojte se i vy k našemu společenství modlitby. Společenství zazpívá např. píseň Dobrotivá.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.5.2023

Výroba: 2023