I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Absolventi: Jozef Andris

Dokumentaristika

Premiéra: 23.3.2023

Výroba: 2022

Absolvovali Baťovu školu práce. Školu s přísnou disciplínou, pořádkem, vysokým studijním a pracovním nasazením, které si už dnes neumíme ani představit.
Vybrali je z tisíců uchazečů. Jejich chuť překonávat překážky a dosahovat vyšších cílů z nich udělala generaci baťovců - odolných lidí hrdých na svou práci, na své rodící se město. Byly součástí sociální filozofie firmy Baťa, která z nich vychovala své spolupracovníky na vybudování závodu. Zastávali významné posty na pracovišti a dodnes jsou zářným příkladem hodným následování, protože i přes celoživotní tvrdou práci si zachovali optimismus a radost ze života.

Jak vnímali pamětníci své mládí, příchod do fabriky, život v ideálním průmyslovém městě? O tom povyprávějí sami své životní příběhy, které inspirují i dnes. Další díl s Jozefem Andrisem.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.3.2023

Výroba: 2022