Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

18. 1. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 18.1.2023

Výroba: 2023

Zjevení Páně: hledání, klanění a darování

V tomto vydaní magazínu Terra Santa News přiblížíme liturgické slavnosti, kterými se zakončila vánoční doba ve Svaté zemi.

Slavnost Zjevení Páně spojená s tříkrálovým procesím se konala v Betlémě.


Vánoce ve východních církvích

Místní křesťané a poutníci se 6. ledna setkali v bazilice Narození v Betlémě, kde slavily Narození Krista pravoslavné církve.


Křtem se připravujeme na plnění Boží vůle

Svátek Křtu Páně slavili věřící na místě, kde k této události došlo, na břehu řeky Jordánu nedaleko Jericha. Nechybělo ani tradiční procesí z františkánského kostela sv. Jana Křtitele.


Papež Benedikt: vzpomínky a odkaz

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě se 10. ledna konala zádušní mše svatá za zemřelého papeže Benedikta XVI., za účasti představitelů křesťanských církví a členů diplomatického sboru.

Zpravodajství

Premiéra: 18.1.2023

Výroba: 2023