I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vánoční benefiční koncert

pro stacionář Vlaštovky