I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

4. neděle v mezidobí

Duchovní pořady

Premiéra: 28.1.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad blahoslavenstvími, o kterých čteme v evangeliu této neděle. Jak dnešní teologie přistupuje k blahoslavenstvím a jejich příslibům? Říkají nám blahoslavenství, jací máme být? Nebo snad “nelekejte se toho, když takoví jste”, nabízí neobvyklou interpretaci Tomáš Halík?


4. neděle v mezidobí - Cyklus A

1. čtení: Sof 2,3; 3,12-13

2. čtení: 1 Kor 1,26-31

Evangelium: Mt 5,1-12a

Duchovní pořady

Premiéra: 28.1.2023

Výroba: 2023