I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Výročí sv. Jana Boska a život salesiánské rodiny

Publicistika

Premiéra: 31.1.2023

Výroba: 2022

Na konci ledna 2023 si připomínáme 135. výročí úmrtí zakladatele salesiánů - sv. Jana Boska. 

Jak se dnes žije salesiánské rodině? A jaké jsou radosti nebo strarosti kněze salesiána a sestry salesiánky? Pokračují salesiáni v díle Dona Boska, „otce a učitele mládeže“? Je vůbec jeho odkaz ještě dnes aktuální?

Těmto tématům se budou věnovat hosté moderátora Libora Všetuly - sr. Jana Marková FMA, vedoucí vychovatelka v Domově mládeže při Církevní střední škole Jana Boska v Praze a P. František Bezděk SDB, rektor kostela sv. Josefa v Ostravě, dříve ředitel Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, nebo kaplan a vychovatel na SOU sv. Jana Boska v Kroměříži.

Publicistika

Premiéra: 31.1.2023

Výroba: 2022