I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Den zasvěcených

Publicistika

Premiéra: 2.2.2023

Výroba: 2022

Zasvěcení se Bohu - pojem pro některé neuchopitelný a spojený s mnohými klišé. Opravdu znamená zasvěcený život pouze život v hábitu, za zdmi kláštera? Co vede lidi žijící v dnešní konzumní a moderní společnosti k tomu zasvětit se? A jak se to projevuje v praxi?

Tentokrát půjdeme Za obzor velmi konkrétně! Poslechneme si několik osobních svědectví a možná poznáme i to, jakou šíři řádů, prožívání víry a způsobů velebení Boha křesťanství i Církev nabízí.

Moderuje Tereza Víchová.

Publicistika

Premiéra: 2.2.2023

Výroba: 2022