I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

31. 1. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 31.1.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Ve Vatikánu zakončily Týden modliteb za jednotu křesťanů slavnostní nešpory. Do baziliky sv. Pavla za hradbami jsou k této modlitbě s papežem zváni také věřící z jiných církví. Koná se na svátek Obrácení sv. Pavla, který slavíme 25. ledna.


Studijní pobyt českých kněží v Římě

Už druhým rokem mají čeští kněží možnost postgraduálního studia liturgické teologie ve spolupráci s Papežským institutem sv. Anselma v Římě. Kromě samostudia a výuky v Praze absolvují týdenní pobyt ve Věčném městě.


Zasedání České biskupské konference

Plenární zasedání České biskupské konference se tentokrát konalo v Praze. Biskupové mimo jiné jednali o programu a formě nadcházejícího Evropského kontinentálního setkání, které bude v našem hlavním městě od 5. do 12. února. Organizuje ho sekretariát ČBK spolu s Radou evropských biskupských konferencí.


Setkání příznivců Mary’s Meals

Na Biskupském gymnáziu v Brně se uskutečnilo setkání příznivců Mary’s Meals. Hnutí umožňuje poskytnout jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. Na setkání v Brně se hovořilo o působení hnutí ve světě i u nás, o strategii a nejbližších plánech a zazněla také působivá svědectví.


Den otevřených dveří na Lékařské fakultě

Lékařská fakulta Ostravské univerzity pozvala zájemce o studium na Den otevřených dveří. Mimo jiné jim umožnila navštívit moderní simulační centrum, ve kterém se příští lékaři učí, jak to chodí v opravdových nemocnicích.


Víkend pro animátory

Víkend pro animátory uspořádalo na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži společenství Projekt ON z Valašských Klobouk. Na devadesát účastníků se spolu s lektory zaměřilo na téma jak vést druhé, aby jednotlivá společenství mohla růst a přinášet ve farnostech dobré ovoce.
Z DIÁŘE

 

Brno, 4. února

Den zasvěceného života

Oslavu Dne zasvěceného života v brněnské katedrále zahájí přednáška premonstráta P. Gorazda Krušiny. Pontifikální bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul.


Švihov, 4. února

Pouť nejen pro manžele

Pouť nejen pro manžele začne ve Švihově na železniční zastávce, trasa dlouhá asi osm kilometrů povede okolím města. Bude společná bohoslužba a program Manželské kontrasty, pořadatelé pamatují i na děti.


Šternberk, 4. února

Hromniční pouť matek

Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin přinesou také letos matky z celé republiky před sochu Šternberské madony.


Želiv, 3. února

Výročí Jana Blažeje Santiniho Aichla

K výročí narození Jana Blažeje Santiniho se uskuteční netradiční prohlídka kláštera v Želivi. Návštěvníky zavede do barokního kostela i dalších míst, která Santiniho odkaz připomínají.


Praha, 9. února

Výročí Jana Blažeje Santiniho Aichla

K výročí narození geniálního barokního architekta Santiniho bude také slavena mše svatá v kostele v Nerudově ulici v Praze. Jejím celebrantem bude P. Petr Glogar.


Praha, 11. února

Pouť ke sv. Valentinu

Tradiční Pouť ke sv. Valentinu se uskuteční  v Praze na Vyšehradě. Při poutní mši svaté v bazilice budou vystaveny ostatky sv. Valentina. Na program pro snoubence je třeba se přihlásit předem.


Zlatá Koruna, 11. února

Setkání varhaníků

Setkání varhaníků nejen českokrumlovského vikariátu se uskuteční ve Zlaté Koruně. Na programu je přednáška a prohlídka unikátních varhan s možností si je vyzkoušet. Setkání zakončí mše svatá.


České Budějovice, 11. února

Salesiánský ples

Salesiánským plesem v Českých Budějovicích bude provázet multižánrová skupina MP3. Bude i fotokoutek a bohatá tombola s dary od firem, které podporují místní salesiánské dílo.

Zpravodajství

Premiéra: 31.1.2023

Výroba: 2023