I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

6. neděle v mezidobí

Duchovní pořady

Premiéra: 11.2.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad současnou podobou víry, která již není kulturně ani společensky určená. Dnes je víra jasnou otázkou svobodné volby, kte které se každý člověk musí rozhodnout a své rozhodnutí po celý život opakovaně vnitnře a sám pro sebe stvrzovat.
Halík se také vrací k Ježíšovým slovům o závaznosti manželství, která míří k těm mužům, kteří bezohledně využívali rozlukového lístku, po jehož předání ženě se o ni již nijak nemuseli starat. Časem se ale v západní církvi stav zcela obrátil a dnes je problém opačný: dnešní překážky v rozvodu jdou podle Halíka proti
duchu Evangelia.
Své zamyšlení Mons. Tomáš Halík zakončuje reflexí právě  proběhlého synodálního setkání v Praze.

1. čtení: Sir 15,16-21
2. čtení: 1 Kor 2,6-10
Evangelium: Mt 5,17-37


Duchovní pořady

Premiéra: 11.2.2023

Výroba: 2023