I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 2. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 1.2.2023

Výroba: 2023

Dobro a spravedlnost: modlitba křesťanů

V sobotu 21. ledna začal v Jeruzalémě Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož letošní téma znělo: „Učte se činit dobro, hledejte spravedlnost.“


Na pouti s Carlotou

Od ledna do listopadu minulého roku putovala pěšky jedna španělská dívka z Finisterry (finistery) do Jeruzaléma. Přinášíme její svědectví.


Svatý Gerasim a lev

V údolí Jordánu nedaleko Jericha se nachází starý pravoslavný klášter, který uchovává památku na svatého poustevníka Gerasima a jeho lva.

Solární energie pro Betlémskou univerzitu

Díky podpoře Papežské misie v Jeruzalémě byly instalovány nové solární panely na budově Katolické univerzity v Betlémě.


Soutěž „O nejkrásnější hlas“

V minulých dnech se uskutečnil již třetí ročník pěvecké soutěže studentů křesťanských škol „O nejkrásnější hlas“. Koná se i díky podpoře Nadace Jana Pavla II.

Zpravodajství

Premiéra: 1.2.2023

Výroba: 2023