I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

8. 2. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 8.2.2023

Výroba: 2023

Mír a spravedlnost, modlitba za jednotu

V neděli 29. ledna se zakončil Týden modliteb za jednotu křesťanů ve Svaté zemi.


Dej mi duše, ostatní si vezmi

Salesiánská rodina v Betlémě a Jeruzalémě oslavila svátek svého zakladatele, učitele mládeže svatého Jana Boska.


Zasvěcený život je světlem pro národy

Na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února se slavil také Den zasvěceného života.


Nový lesk pro mozaiky „latinské galerie“

Završují se restaurátorské práce při obnově mozaikové dlažby „latinské galerie“ baziliky Božího hrobu. Od konce března budou některé mozaiky vystaveny také v Muzeu Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 8.2.2023

Výroba: 2023