I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Studio Benedikt

Duchovní pořady

Premiéra: 5.1.2023

Výroba: 2023

Speciální studio věnované osobnosti papeže Benedikta XVI. Součástí studia bude přenos přenesení rakve na svatopetrské náměstí a modlitba růžence.

Duchovní pořady

Premiéra: 5.1.2023

Výroba: 2023