Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Mezopotámie IN MEMORIAM: Období velkých říší

Dokumentaristika

Premiéra: 4.3.2023

Výroba: 2020

Mezi archeology podílejícími se na průzkumu v oblasti dávné Mezopotámie je i Francouz Paul Emile Bottà, objevitel tzv. pevnosti Sargon, paláce postaveného na konci 8. století př. Kr. asyrským panovníkem a tehdy centrem rozlehlé říše.
Nelze opomenout ani Henryho Layarda, který vynesl na světlo hlavní město jedné z nejmocnějších zemí té doby Nimrud a jeho slavnou knihovnu. V ní je uloženo 20 000 klínopisných textů psaných v asyrském jazyce. Díky Layardovi se znovu objevuje metropole Ninive, která na vrcholu svého rozvoje v 7. století př. Kr. čítala kolem 80 000 obyvatel.
Zvláště důležité je nasazení dvou německých učenců, orientalisty Eduarda Sachaua a architekta Roberta Koldeweye, objevitelů Babylonu, města s monumentálními branami a podle legendy také místo slavné Babylonské věže, o které se zmiňuje Bible.
A konečně George Smith, který z některých zdánlivě bezvýznamných panelů překládá příběh o lodi vydané na milost a nemilost vodám a popis dlouhého letu holubice, což je součástí příběhu o Noemovi a velké potopě.
Tento díl také dokumentuje škody způsobené ISIS. Zmíněny jsou ale také snahy UNESCO a mnoha dalších humanitárních institucí, které se snaží prolomit klima všeobecné devastace, která postihla mnohá území, zejména ta v Sýrii, a která mají obrovské dosud nevyřešen následky pro místní obyvatelstvo.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.3.2023

Výroba: 2020