I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 1.3.2023

Výroba: 2023

Popeleční středa ve Svaté zemi

Také křesťané ve Svaté zemi vstoupili Popeleční středou do postní doby, která má být naplněna modlitbou, postem a pokáním.


Budoucnost Sýrie po katastrofě

Delegace dikasteria pro východní církve pod vedením prefekta Mons. Claudia Gugerottiho navštívila Sýrii.


Katalogizace kulturních památek

Už deset let trvá projekt digitální katalogizace kulturních památek Kustodie Svaté země. Po Jeruzalému se pozornost odborníků zaměří na oblast Galileje.


Podpora mladých podnikatelů

Latinský patriarchát v Jeruzalémě a Betlémská univerzita představili výsledky projektu „Afaq“, který podporuje podnikatelské aktivity mladých křesťanů v Palestině.


Výstava současného umění

Izraelské muzeum v Jeruzalémě připravilo výstavu mladého sochaře Zohara Gotesmana (zohara gotsmana). Jeho artefakty nabízejí pronikavou sondu do světa a doby, ve které žijeme.

Zpravodajství

Premiéra: 1.3.2023

Výroba: 2023