I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

8. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 8.3.2023

Výroba: 2023

Začátek postní doby ve Svaté zemi a v Sýrii

Křesťané v Aleppu se setkali na začátku postní doby, navzdory ničivému zemětřesení. Do postního období vstoupili také křesťané v Jeruzalémě.


Přípravy na Světové setkání mládeže v Portugalsku

Komunita hebrejsky mluvících katolíků vikariátu svatého Jakuba připravila několik aktivit v rámci přípravy na Světové dny mládeže, které se budou konat letos v létě v Portugalsku.


Formační setkání „Kam jdeš?“

V semináři Latinského patriarchátu v Bejt Džalá se konalo formační setkání s názvem „Kam jdeš?“. Zúčastnilo se ho 65 mladých lidí.


Nechat zaznít Boží slovo

V kapli salesiánského konventu, kde se schází filipínská katolická komunita, přijalo 11 žen službu lektorátu.


Poutníci v Abrahámově zemi

Několik bratrů Kustodie Svaté země pod vedením vikáře otce Ibrahima Faltase se vydalo na pouť do Iráku, kde Hospodin povolal Abraháma.

Zpravodajství

Premiéra: 8.3.2023

Výroba: 2023