I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

14. 2. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 14.2.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Naděje pro pacienty se vzácným onemocněním

Papež František přijal v apoštolském paláci delegaci Italské federace vzácných onemocnění, která zastřešuje na 150 sdružení. Organizace sdružené v Italské federaci se věnují zlepšování života nemocných, podporují jejich rodiny a obhajují jejich práva.


Evropské synodální setkání v Praze

Minulý týden hostila Praha Evropské synodální setkání. Čtyři dny byly naplněné intenzivní prací i slavením mší svatých a modlitbami. Redakční výbor předložil  shromáždění návrh finálního dokumentu, který vznikal postupně až v průběhu setkání. A co bylo podle některých účastníků na setkání nejpodstatnější?


Tříkrálová sbírka v Rajhradu

Výnos Tříkrálové sbírky je každoročně rozdělen podle pevně daného klíče: zhruba dvě třetiny vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, zbylé peníze jsou rozděleny do diecézí, krizového fondu a projektů české Charity. Pro Oblastní charitu Rajhrad koledovalo v 95 obcích na 2600 koledníků.


Nové třídy Základní školy u sv. Štěpána

Praha se dlouhoudobě potýká s nedostatkem míst pro žáky základních škol. Stejný problém prožívá i Základní škola u svatého Štěpána, která díky mnoha aktivitám patří mezi školy v Praze nejvyhledávanější.


35 let od smrti ctihodné Matky Vojtěchy

V lednu před 35 lety zemřela Matka Vojtěcha Hasmandová, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Zaujímá jedno z nejvýznamnějších míst mučednic mezi režimem pronásledovanými českými řeholnicemi. Před devíti lety ji papež František prohlásil za ctihodnou.


Poslaný – žít ve společenství

„Poslaný – žít ve společenství“ je název formačního setkávání pro ty, kteří ve společenství žijí, ale také pro ty, kteří touží do společenství vstoupit, protože dosud žádné nemají. První část semináře proběhla 11. února ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba ve spolupráci s nadačním fondem Credo a společenstvím Projekt ON.


Čokoláda z Kutné Hory

Kutnohorská čokoládovna patřila před druhou světovou válkou k nejlepším. Její čokoláda dokonce dvakrát zvítězila ve světové soutěži, za socialismu však zanikla. Po šedesáti letech její zašlou slávu obnovili manželé Bartošovi. Dnes provozují Muzeum kutnohorské čokolády i čokoládovnu, která opět sbírá ceny ve světových soutěžích.Z DIÁŘE

 

Ostrava, 17. února

Rok od úmrtí Františka V. Lobkowicze

Před rokem zemřel první biskup ostravsko opavské diecéze František Václav Lobkowicz. Jeho památku připomene zádušní bohoslužba v ostravské katedrále s prosbami za diecézi a její budoucnost.


Kájov, 17. února

XX. farní bál

Na dvacátý farní bál v Kájově srdečně zve farnost Český Krumlov a tamní Orel. K tanci a poslechu bude hrát skupina Leťáci, bude i tombola. Výtěžek plesu přispěje na úpravy kolem kostela sv. Víta.


Šaštín, 18. února

Pouť zamilovaných

Na pouť zamilovaných zvou do slovenské národní baziliky v Šaštíně salesiáni a bratři Paulíni. Mši svatou bude celebrovat P. Jozef Pajerský. Bude i diskusní přednáška a koncert kapely Espé.


Praha, 18. února

Společenský večer a ples Charity

Společenský večer a ples Charity se uskuteční v pražském Hotelu Belvedere. K poslechu a tanci zahraje Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy, večerem bude provázet Vladimír Kořen.


Praha Vyšehrad, 18. února

Musica Loci

Na slavnostní koncert s komentovanou prohlídkou baziliky zve královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě. Vystoupí houslista Roman Patočka, varhaník Tomáš Pindór a historik umění Jakub Synecký.


Olomouc, 18. února

Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Varhaníci, vedoucí schol, a další zájemci o liturgii a hudbu jsou zváni na setkání v Olomouci. Hlavním hostem bude varhaník a skladatel Karel Martínek, v úvodu promluví biskup Josef Hrdlička.


Brno, 19. února

Věčné sliby Misionářek Neposkvrněné

Na svátek Panny Marie Lurdské složilo ve Francii věčné sliby deset Pracujících misionářek Neposkvrněné z celého světa. V brněnské katedrále bude děkovnou mši slavit P. Tomáš Koumal.


Klatovy, 22. února

Koncert sboru Gospel Time

Soubor Gospel Time tvoří žáci a učitelé Základní umělecké školy v Klatovech. Na svém koncertu zazpívají duchovní písně v klasických i moderních úpravách, hostem bude zpěvačka Adriana Christovová.

Zpravodajství

Premiéra: 14.2.2023

Výroba: 2023