I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 7.3.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Úloha laiků v církvi

Papež František přijal předsedy a referenty komisí pro laiky při biskupských konferencích, kteří se účastnili konference pořádané Dikasteriem pro laiky, rodinu a život. Naší zemi zastupovali biskup Vlastimil Kročil a Kateřina Pulkrábková.


Audience pro vatikánskou akademickou obec

Studenti i zaměstnanci 22 vatikánských akademických institucí se setkali s papežem Františkem. Ten jim ve své promluvě připomněl, že univerzita není školou uniformity, ale harmonie mezi různými hlasy.


Křížová cesta v Brně-Lesné

Autorkou křížové cesty v novém kostele blahoslavené Marie Restituty Kafkové v Brně-Lesné je architektka Hana Jakrlová.


Rok s Ukrajinou

Od začátku války pomáhá česká Charita ukrajinským uprchlíkům přímo na místě ztrát i při jejich začleňování do české společnosti. Materiální pomoc a podpora je jim poskytována prostřednictvím arcidiecézních a diecézních Charit. Situace v postižených oblastech je průběžně vyhodnocována, aby pomoc byla co nejúčinnější.


Postní pátky na Petrově

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo také v letošním roce v katedrále na Petrově duchovní obnovu nazvanou Postní pátky.

Tématem letošních postních pátků je Křestní obnova. Jan Pacner se bude ve své duchovní promluvě zabývat obrazy křtu v Bibli. O týden později promluví Michal Seknička o křestních symbolech. Předposlední zamyšlení Postních pátků bude mít Tomáš Koumal, zaměří se na kmotrovství. Téma křestní obnovy uzavře generální vikář Pavel Kafka promluvou o křestních obřadech.


Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty

V poutním a exercičním domě na Velehradě proběhlo duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty. Někteří přijeli pouze na jeden den, jiní na celý víkend. Další obdobné setkání bude na Velehradě od 20. do 22. března.


Podpůrná skupina pro rodiče

V Praze na Fortně se od března schází „Podpůrná skupina pro rodiče, kteří jsou na to sami“. Ve dvanácti nedělních setkáních až do června nabízí rodičům v obdobných životních situacích možnost vzájemně se podpořit a bezpečně sdílet své zkušeností a pocity. Na některá setkání budou pozváni také hosté a odborníci.Z DIÁŘE

 

Brno, od 3. března

Vesmíry/Kosmosa/Universes

Muzeum romské kultury v Brně představuje tvorbu výtvarníka a architekta Zdeňka Daniela. Vystaveny jsou mimo jiné fantazijní malby, obrazy s výjevy tradičního života Romů i architektonické návrhy.


České Budějovice, 10. března

Slavnostní mše svatá za město

Slavnostní bohoslužbě k výročí založení Českých Budějovic bude předsedat kardinál Duka. V jejím závěru budou v kostele uloženy ostatky prvního převora zdejšího kláštera dominikánů Jindřicha Libraria.


Kostelní Vydří, 10. až 12. března

Víkend pro bezdětné

Víkend pro bezdětné v Kostelním Vydří nabídne sdílení i ztišení, svátosti i společenství, chválový večer a přímluvnou modlitbu, přednášky s diskusí, svědectví a odbornou i duchovní pomoc.


Hradec Králové, 11. března

Jak dnešní lidé touží po evangeliu?

Místem konání Semináře o evangelizaci bude Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Hlavní host semináře kněz Josef Prokeš bude přednášet na téma: Jak dnešní lidé touží po evangeliu?


Teplá, 11. března

Grafická výtvarná dílna

Na grafickou výtvarnou dílnu zve Hroznatova akademie v Teplé. Pod vedením lektora si budou moci začátečníci i mírně pokročilí vyzkoušet hlubotiskové techniky lept, suchou jehlu a další.


Dýšina, 11. března

Slavnost posvěcení kostela

Farnost Dýšina v plzeňském vikariátu si připomene posvěcení kostela Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy. Bude slavit mši svatou, následovat bude tradiční křížová cesta ulicemi obce.


Vsetín, 11. března

Floorball Quinta Cup

Florbalový turnaj vícečlenných rodin se uskuteční opět ve Vsetíně-Sychrově. Zúčastní se ho rodiny, které mají letos alespoň tři děti v základní škole. Rodiče spolu s nimi vytvoří pětičlenné družstvo.


Brno, 13. do 17. března

Být sama sebou

Centrum naděje a pomoci v Brně připravilo kurz pro dívky od 12 do 18 let. Zaměří se na témata. která bývají pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Bude ale i móda a kosmetika.

Zpravodajství

Premiéra: 7.3.2023

Výroba: 2023