I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

2. neděle postní

Duchovní pořady

Premiéra: 4.3.2023

Výroba: 2023

Evangelium zachycující tzv. Proměnění Páně vede Tomáše Halíke k zamyšlení nad proměnujícím se charakterem víry v současném světě. ”Víra jako cesta poslušnosti již 200 letu nefunguje. Autorita církve, tradice i Bible a rodičů jako pramem, motivace a záruka osobní víry dnes nestačí,” připomíná Halík. Na čem je víra založena dnes? 


2. neděle postní:

1. čtení: Gn 12,1-4a

2. čtení: 2 Tim 1,8b-10

Evangelium: Mt 17,1-9

Duchovní pořady

Premiéra: 4.3.2023

Výroba: 2023