I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání před Betlémem

Divadlo Víti Marčíka

Dramatická tvorba

Výroba: 2023

Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele: vyprávění lidového příběhu o narození Ježíše.
Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou táta nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky.

Hrají:
Vítězslav Marčík
Terezie Vacková (roz.Marčíková)
Roman Jack Urban

Dramatická tvorba

Výroba: 2023