I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Galandovci a Zdenko Horecký

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2023

Výroba: 2022

Zdenko Horecký se narodil 27. listopadu 1930 v Bytčici. V letech 1950 až 1955 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, na oddělení figurální malby a krajního malířství a patří mezi první absolventy této vysoké školy. Jeho pedagogové - Ján Mudroch, Peter Matejka a Bedrich Hoffstädter patřili k nejvýznamnějším představitelům tzv. Generace 1909. Právě oni formovali meziválečné a poválečné slovenské výtvarné umění. Každý umělec má své velké téma, ke kterému se v různých intervalech vrací. Akademický malíř Zdenko Horecký si zamiloval kraj v Malé Fatře, kolem Velkého Rozsutce, život v Terchové a Zázrivé. Z jeho děl můžeme znát zdejší doliny s Božími muky, kopce poseté dřevěnicemi, robotního člověka, lidovou kulturu a zvyky. V roce 1957 se Zdenko Horecký stal spoluzakládajícím členem Skupiny Mikuláše Galandy. Umělci se hlásili k tradici moderny meziválečného umění, jmenovitě k odkazu díla Miloše Bazovského, Ludvíka Fullu, Mikuláše Galandy a Cypriána Majerníka. Zdenko Horecký je aktuálně nejstarším slovenským výtvarníkem. Po těžkém úrazu v červnu 2009 stále intenzivně maluje a věnuje se novým projektům.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.3.2023

Výroba: 2022