I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Otazníky kolem Jana Nepomuckého

Vzdělávací pořady

Premiéra: 25.3.2023

Výroba: 2022

Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost zemřel, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 25.3.2023

Výroba: 2022