I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dokořán

s Pavlem Šporclem

Zábava

Premiéra: 19.3.2023

Výroba: 2023

Kdo není proti nám, je s námi!“ Tato věta evangelia se stala námětem pro pořad Dokořán. Už samotný název dává tušit otevřenost témat i výběru hostů. Společenská atmosféra má stále více pachuť rozdílů, bariér, odstupů, antipatie, averze i agresivity. Církev nabízí prostor k setkání, naslouchání, dialogu, vzájemnému poznávání a obohacení.  Pozvaní hosté otevřeli své nitro dokořán. Neformální rozhovory s osobnostmi veřejného života napříč profesemi, originalitou životních příběhů v různosti pohledu na život, svět, na víru, nám mohou mnohé napovědět…

Zábava

Premiéra: 19.3.2023

Výroba: 2023