I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

Ostrava, kostel sv. Václava

Duchovní pořady

Premiéra: 19.3.2023

Výroba: 2023

Děkovná mše svatá za 30 let fungování Centra pro rodinu a sociální péči a současně poprosit o Boží požehnání do let dalších. V tento den ve všech kostelích ostravsko-opavské diecéze proběhne sbírka, která bude určena na rekonstrukci nového zázemí Centra pro rodinu a sociální péči.  Mši svatou v den Slavnosti svatého Josefa, patrona rodin, bude sloužit Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze.

Podpořit nás můžete na www.prorodiny.cz


Duchovní pořady

Premiéra: 19.3.2023

Výroba: 2023