I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

Posvátné umění v nesvaté době

Publicistika

Premiéra: 13.3.2023

Výroba: 2023

Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948-1989

27 10 2022 - 09 04 2023
Muzeum moderního umění Olomouc: Trojlodí

Výstava přináší uměleckohistorický pohled na širokou škálu realizací sakrální architektury, obrazové a sochařské tvorby nebo užitého umění ve specifických interiérech. Jde o tvorbu vzniklou v jednačtyřicetiletém období komunistické totality, v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a mnohdy krutých restrikcí. Přesto se někdy podařilo realizovat v kostelích kvalitní a moderní výtvarná díla, často v rámci nezbytných restaurátorských prací. O to víc vyniká důraz na pravdivost a étos přístupu tvůrců, kteří navíc v mnoha případech přinášeli mezi klasické formy i projevy současného a moderního vnímání umělce druhé poloviny 20. století. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí a obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností, realizátorů a umělců.

Počátkem 50. let se podařilo uskutečnit několik významných projektů architektonické kanceláři Huť Jaroslava Čermáka, která kolem sebe sdružovala výtvarné teoretiky Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu a umělce Miloslava Troupa, Václava Boštíka, Jiřího Mrázka a další. Originálním solitérem byl například malíř Vojmír Vokolek s nepřehlédnutelnými nástěnnými malbami, které realizoval v několika kostelích v Čechách i na Moravě.

Klíčovou událostí v oblasti sakrálního umění, která svým významem překračuje hranice vlasti, se stala úprava interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích (1963–1965) organizovaná farářem Františkem Vavříčkem, na níž se podíleli především Mikuláš Medek a Jan Koblasa. Vznik tohoto mimořádného interiéru se stal precedentem pro další realizace. V Senetářově, rovněž v jedovnické farnosti, se podařilo podle návrhu Ludvíka Kolka postavit nový kostel sv. Josefa.

Z uskutečněných sakrálních novostaveb jsou ve výstavě připomenuty i kaple Božského Srdce Páně v Olomouci od Jaroslava Čermáka, kostel sv. Mikuláše v Tiché od Lubomíra Šlapety, kostel sv. Václava v Mostě, jehož autorem je Michal Sborwitz a evangelický kostel U Jákobova žebříku v Praze-Kobylisích, který navrhl švýcarský architekt Ernst Gisel. Připomenuty jsou v dokumentech i nerealizované návrhy architektů Jana Sokola, Jaroslava Čermáka a Tomáše Černouška.

Publicistika

Premiéra: 13.3.2023

Výroba: 2023