I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

15. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 15.3.2023

Výroba: 2023

Výchova a vzdělání jako poslání

Školy, domy a pracovní příležitosti. To vše zabezpečuje Kustodie Svaté země a pomáhá tak rozvoji místních křesťanských komunit, díky prostředkům z Velkopáteční sbírky.


Dominus flevit: Bůh pláče nad lidstvem

První tradiční postní pouť františkánů vedla ke kostelu Dominus Flevit na Olivové hoře.


Nová vitráž ze Slovinska

V bazilice Zvěstování v Nazaretu požehnal kustod Svaté země otec Francesco Patton novou vitráž, která je darem františkánů ze Slovinska.


Premiéra oratoria „Daniel“ v Jeruzalémě

Premiéra hudebního oratoria „Daniel“ zazněla v provedení Jeruzalémského symfonického orchestru a pěveckých sborů z Německa a ze Slovenska.

Zpravodajství

Premiéra: 15.3.2023

Výroba: 2023