I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

4. neděle postní

Duchovní pořady

Premiéra: 18.3.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad známým evangelijním příběhem o uzdravení slepého. Co je to zázrak? A jak je to s dodržováním náboženských příkazů? Mají přednost před potřebami člověka? "Spása duše je nejvyšší zákon", připomíná Halík.

4. neděle postní:
1. čtení: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
2. čtení: Ef 5,8-14
Evangelium: Jan 9,1-41

Duchovní pořady

Premiéra: 18.3.2023

Výroba: 2023