I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Koncert k 80. narozeninám Petra Fialy 1. část

Brno, Besední dům

Hudba - ostatní

Premiéra: 26.3.2023

Výroba: 2023

Slavnostní koncert k životnímu jubileu dlouholetého sbormistra Českého filharmonického sboru Brno Petra Fialy.

program:
Johannes Brahms: Píseň osudu
Petr Fiala: Stabat Mater

účinkuje:
Kristina Fialová viola
Jana Sibera soprán
Lukáš Bařák baryton
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Bohuslava Martinů
dirigent Robert Kružík

Sbormistr, dirigent, hudební pedagog a skladatel Petr Fiala (nar. 1943) vystudoval brněnskou konzervatoř (hra na klavír, kompozice, dirigování) a v roce 1971 ukončil JAMU ve třídě prof. Jana Kapra. Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi autory usilující o syntézu nových postupů (zejména zvukově barevných) s nejlepšími tradicemi klasiků 20. století. Z jeho díla jmenujme řadu vokálních  a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových (pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon aj.), pět smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, akordeon, violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická: balet Hořící kámen a celovečerní operu podle hry Františka Hrubína Kráska a Zvíře. Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi 200 skladeb) se již 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské. Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fiala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně instrumentálních skladeb. Patří na poli kompozičním i interpretačním k uznávaným osobnostem. Vyniká smyslem pro stavbu velkých ploch a jejich vnitřní kontrastnost. V roce 1990 založil Český filharmonický sbor Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, která je úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých národních patronů. V roce 2013 obdržel Petr Fiala Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna. V roce 2016 obdržel Cenu Jihomoravského kraje  za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.

Oratorium Stabat Mater vzniklo v roce 2017. Skladatel o tvorbě díla se známou tematikou – nářek Matky Boží pod křížem Syna – uvažoval řadu let. Dílo je koncipováno pro netradiční složení: Mater dolorosa (Matka bolestná) je sólová viola, smíšený sbor představuje Vox populi (hlas lidu). Orchestr vytváří barevnou a výrazovou složku oratoria. Skladba je autorovým vyznáním lásky a obdivu k trpící Matce Boží. Hlavním mottem celého díla je rozjímání – meditace nad umučením Ježíše Krista. Přestože jde o hudbu převážně kontemplativní, jsou v zájmu kontrastu v jednotlivých částech i krátké dramatické vstupy. Skladba měla světovou premiéru 22. března 2023 ve Zlíně a dnes uslyšíme její reprízu.

Hudba - ostatní

Premiéra: 26.3.2023

Výroba: 2023