I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

5. neděle postní

Duchovní pořady

Premiéra: 25.3.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáše Halík se zamýšlí nad evangelijním příběhem o vzkříšení Lazara. Halík upozorňuje na zásadní rozdíl mezi vzkříšením Lazara a vzkříšením Ježíše Krista, k němuž směřujeme po celou postní dobu. Zatímco Lazar byl vzkříšen zpět do našeho světa, Ježíšův život se nevrací zpět do života ve stejném slova smyslu: "Vzkříšený už neumírá, smrt nad ním už vládu nemá," říká sv. Pavel.

5. neděle postní: 

1. četní: Ez 37,12-14

2. čtení: Řím 8,8-11

Evangelium: Jan 11,1-45

Duchovní pořady

Premiéra: 25.3.2023

Výroba: 2023