Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Harfa Noemova

Má vlast - Vltava

Zábava

Premiéra: 22.4.2023

Výroba: 2023

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.
Představí Symfonickou báseň Bedřicha Smetany Má vlast, II. část s názvem Vltava.

Záznam Symfonické básně byl pořízen v roce 2010 ve Sněmovním sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, účinkuje Moravská filharmonie Olomouc.

Vltava je přibližně dvanáct minut dlouhá a je v tónině e moll. Smetana o ní napsal:
„Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny, Vltava víří v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále ku Praze. Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi.“

Vltava je adaptací italské lidové písně renesančního původu La Mantovana, jejíž motivy lze nalézt i v izraelské státní hymně Hatikvě. V durové tónině se podobná melodie také objevuje v české lidové písni „Kočka leze dírou“.

Zábava

Premiéra: 22.4.2023

Výroba: 2023