I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Má vlast - Z českých luhů a hájů

Zábava

Premiéra: 6.5.2023

Výroba: 2023

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.
Představí Symfonickou báseň Bedřicha Smetany Má vlast, IV. část s názvem Z českých luhů a hájů.

Záznam Symfonické básně byl pořízen v roce 2010 ve Sněmovním sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, účinkuje Moravská filharmonie Olomouc.

Z českých luhů a hájů
V této básni se nevypráví žádný reálný příběh, ale oslavuje se krása české krajiny. V první části vykresluje vznešenost lesa, kterou následuje popis vesnické slavnosti. Inspirací byla autorovi krajina kolem Jabkenic, kde se v té době pobýval.

Autor o této básni napsal:
„Toť všeobecné kreslení citů při pohledu na českou zem. Ze všech stran tu zazní zpěv plno vroucnosti, jak veselý tak melancholický z hájů a luhů. Lesní kraje v sólech hornistů – a vesele ourodné nížiny labské a jiné a jiné, vše se tu opěvuje. Každý může ze skladby té si vykreslit, co mu libo – básník má volnou cestu před sebou, arciť musí skladbu v jednotlivostech sledovat.“

Zábava

Premiéra: 6.5.2023

Výroba: 2023