I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

28. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 28.3.2023

Výroba: 2023

Reportáže


Kurz pro zpovědníky

Už 33. kurz o vnitřním fóru uspořádala Apoštolská penitenciárie v Římě. Díky technologickému rozvoji se však mohou v posledních letech připojit zájemci z celého světa. Kurz je určen jak zpovědníkům, tak i těm, kdo se na zpovídání teprve připravují.


970 let od smrti svatého Prokopa

Stovky věřících, návštěvníků i místních si v sobotu v Sázavském klášteře připomněli 970. výročí úmrtí svatého Prokopa. Patron Čech, poustevník, zakladatel benediktinského kláštera v Sázavě a jeho první opat zde zemřel 25. března roku 1053. Sobotní vzpomínkovou akci otevřel pražský arcibiskup Jan Graubner slavnostní bohoslužbou, při níž zahájil i letošní poutní sezonu na Sázavě.


Pouť v Napajedlích

O slavnosti Zvěstování Páně se v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích sešli věřící při pouti za úctu k počatému životu a nenarozených dětí. Mši svatou celebrovat biskup Antonin Basler, po ní pak věřící přešli průvodem na hřbitov ke hrobu zdejší rodačky Aničky Zelíkové.


Osmdesát let od popravy Marie Restituty Kafkové

Nejen věřící si v Brně na přelomu března a dubna připomenou výročí úmrtí blahoslavené Marie Restituty, rodačky z Husovic, kterou před 80 lety popravili nacisté. Uskuteční se například mše, koncert nebo společná výprava na vzpomínkový den do Vídně, kde Marie Restituta žila a zemřela.


Přehlídka církevních škol v Odrách

29. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti se po roce vrací do Oder. V Dělnickém domě zahrála křesťanská kapela GOOD WORK. Přehlídku uzavřela slavnostní mše svatá s biskupem Martinem Davidem v kostele sv. Bartoloměje. 


Sbormistr Petr Fiala osmdesátníkem

Skladatel, sbormistr, dirigent, hudební pedagog a zakladatel Českého filharmonického sbor Brno Petr Fiala oslavil osmdesáté narozeniny. Ve slavnostním narozeninovém koncertu v Brně zazněla i jubilantova skladba Stabat Mater.


Role biskupa v církvi

Do pravidelného diskusního večera Dominikánská 8, které je místem vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, zvou pořadatelé zajímavé hosty k aktuálním tématům. Předposlední březnový týden sem přišli debatovat o roli biskupa v současné církvi plzeňský biskup Tomáš Holub a emeritní trnavský arcibiskup Róbert Bezák.
Diáře


Přerov, 31. března

Zpěvy bratrské

Na hudební workshop s texty písní i původní notací ze šestnáctého století zve muzeum v Přerově. Pod vedením historika a muzikologa Vladimíra Maňase bude i zpívání po starém způsobu.


Stará Boleslav, 1. dubna

Slavnostní otevření kostela sv. Klementa

Po rozsáhlé rekonstrukci bude ve Staré Boleslavi slavnostně otevřen kostel svatého Klimenta. Připraveny jsou mimo jiné komentované prohlídky, ukázky středověkého stravování i koncert.


Římov, 1. dubna

Slzy svatého Petra

V poutním kostele v Římově zazní cyklus madrigalů „Slzy svatého Petra“ v podání Husovického okrašlovacího spolku. Autorem díla je významný skladatel 16. století Orlando di Losso.


Olomouc, 1. dubna

Den s A. C. Stojanem

V roce stého výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana přiblíží jeho osobnost celodenní program v Olomouci. Začne mší svatou a bude pokračovat přednáškami a diskuzí.


Olomouc, od 1. dubna

Arcibiskup Matocha: Přísně tajné

Turistickou sezónu v Arcibiskupském paláci v Olomouci otevře výstava o životních osudech arcibiskupa Josefa Karla Matochy, zejména o jeho nezákonné internaci v padesátých letech.


Svatý Kopeček, 2. dubna

Svatokopecký Dobroden

Součástí benefičního Dobrodne v poutním areálu na Svatém Kopečku bude bazar oblečení, knih a hraček, zdobení velikonočních svící, společné pletení pomlázek a benefiční prohlídka areálu.


Valašské Meziříčí, 2. dubna

J. S. Bach: Janovy pašije

Na postní rozjímání nad Chorály z Janových pašijí Johana Sebastiana Bacha zve smíšený pěvecký sbor Cantio, V koncertu ve Valašském Meziříčí ho budou doprovázet housle, varhany a další nástroje.


Hradec Králové, 3. dubna

Petr Fiala: Stabat Mater

Koncert k osmdesátinám skladatele a sbormistra Petra Fialy připravuje symfonický orchestr v Hradci Králové. Zazní symfonie Wolfganga Amadea Mozarta a jubilantova Stabat Mater.

Zpravodajství

Premiéra: 28.3.2023

Výroba: 2023