I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Kázání očima kněze

Publicistika

Premiéra: 27.3.2023

Výroba: 2023

Věřící často diskutují o homiliích. Nešetří uznáním ani kritikou. Jak se na homilie dívají sami kněží? Zákulisí kázání nám přiblíží pomocný duchovní Benjamín Kosnáč, kapucín Martin Borkovský a verbista Igor Král.

Publicistika

Premiéra: 27.3.2023

Výroba: 2023