I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

29. 3. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 29.3.2023

Výroba: 2023

Deset let pontifikátu Františka

V Jeruzalémě si připomněli desáté výročí zvolení Jorge Bergolia na Petrův stolec. V roce 2014 navštívil papež František také Svatou zemi.


Udržet přítomnost křesťanů ve Svaté zemi

Díky neustálé podpoře Kustodie Svaté země zůstávají křesťanské komunity ve Svaté zemi, navzdory mnoha překážkám a konfliktům.


Nový oltář v bazilice Zesnutí

Na svátek zesnutí svatého Benedikta, 21. března, byl posvěcen nový oltář v bazilice Zesnutí Panny Marie, která bude po skončení rekonstrukce v době Letnic znovu otevřena pro poutníky.


Pro lásku Boží odmítnut lidmi

Další postní kající pouť františkánů vedla na místo Bičování, do Betánie a na Olivovou horu.


Slavnost svatého Josefa

V pondělí 20. března sloužil kustod Svaté země otec Francesco Patton mši svatou ze slavnosti svatého Josefa v Nazaretu.

Zpravodajství

Premiéra: 29.3.2023

Výroba: 2023