Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

4. 4. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 4.4.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Květná neděle

Květnou nedělí začal Svatý týden, při bohoslužbách jsme si připomněli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Podobně jako ho před téměř dvěma tisíci lety lidé vítali máváním palmovými ratolestmi, dnes jej u nás oslavují ratolestmi kočiček. Při mši svaté v obci Strání děti také odevzdaly papírové kasičky s postní almužnou.


Opravená kaple v Nepomucenu

O slavnosti Zvěstování Páně byla v Římě v Papežské koleji Nepomucenum slavnostně požehnána kaple sester boromejek a byl zasvěcen nový oltář. Liturgii předsedal Mons. Giuseppe Leanza, bývalý apoštolský nuncius v České republice.


Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Prvního dubna se v bazilice svatého Václava ve staré Boleslavi konala slavnost požehnání obrazů sv. Vojtěcha, sv. Radima a svatých Pěti bratří. Byla spojená s modlitbou v kryptě kostela. Následovalo slavnostní otevření opraveného kostela svatého Klimenta. Spolu s kardinálem Dominikem Dukou se slavnosti zúčastnila řada vzácných hostů.


Péče pražské arcidiecéze o školství

Arcibiskupství pražské koupilo od Kongregace Školských sester svatého Františka budovu Arcibiskupského gymnázia na Vinohradech. Jeho postupnou rekonstrukci i další školské projekty bude Arcibiskupství financovat hlavně prostřednictvím Nadace sv. Ludmily, založené na podporu církevního školství.


Dezinformace v dobách války

V seriálu debat v Městské knihovně v Nymburku hovoří žurnalista Petr Nutil se zajímavými hosty o závažných aktuálních společenských tématech. Březnovým hostem byl bývalý kriminalista Vladimír Dzuro, dlouholetý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.


Nové komunitní centrum v Praze na Žižkově

Od devadesátých let vznikají při nových katolických kostelích i komunitní centra. Jejich smyslem je vytvořit zázemí pro život farnosti a nabídnout prostory k setkávání široké veřejnosti. Nové komunitní centrum bylo vybudováno i v Praze na Žižkově u kostela sv. Anny.


Malokarpatské muzeum v Pezinku

Do začínající turistické sezóny vstupuje Malokarpatské muzeum v Pezinku s novou multimediální expozicí.Z DIÁŘE

 

Olomouc, od 5. dubna

Arcibiskup Matocha: Přísně tajné

Výstava v Olomouci přibližuje v mnoha souvislostech arcibiskupa Josefa Karla Matochu, hlavně dobu jeho internace v padesátých letech. Vystaveny jsou osobní předměty, dokumenty i dobové fotografie.


Nový Jičín, 6. dubna

Noční křížová cesta

Křížovou cestu Via Crucis obnovili před lety mladí z novojičínského děkanátu. V noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek ji tradičně projdou poutníci z Nového Jičína na Štramberk.


Maria Hilf, 7. dubna

Noční křížová cesta

Noční křížová cesta se uskuteční také v poutním areálu Panny Marie Pomocné. Je možné jít lesem ze Zlatých Hor nebo se zúčastnit jen krátké křížové cesty na poutním místě, z Jeseníku pojede autobus.


Zlatá Koruna, 9. dubna

Jiří Pavlica: Missa brevis

Na Velikonoční koncert zve Společnost přátel Zlaté Koruny. Velešínský chrámový sbor a orchestr přednese Missu brevis Jiřího Pavlici. Zazní i další sborové skladby barokní i moderní.


Praha-Řepy, 10. dubna

Antonín Dvořák: Mše D dur Lužanská

Velikonoční koncert se uskuteční také v Domově svatého Karla Boromejského v Praze-Řepích. Účinkuje Břevnovský chrámový sbor a orchestr, na programu je „Mše D dur Lužanská“ Antonína Dvořáka.


Jílové u Prahy, do 10. dubna

Kostely za Karla IV.

Dvacet detailních modelů gotických staveb včetně sakrálních je vystaveno v muzeu v Jílovém u Prahy. Řada staveb už dnes neexistuje nebo vypadá jinak, největším exponátem je klášter na Zbraslavi.


Brno-Žabovřesky, 12. dubna

Církev v dějinách 20. století

Tématem dalšího rozmlouvání v Brně-Žabovřeskách je Církev v dějinách 20. století. S historiky Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem bude rozmlouvat salesián Zdeněk Jančařík.


Plzeň, do 14. května

Letnice umělců – festival duchovní kultury

Festivalu duchovní kultury Letnice umělců začal v Plzni výstavou děl, která současní umělci vytvořili na téma Apokalypsa. Obrazy, kresby, grafiky a sochy jsou vystaveny v Muzeu církevního umění.

Zpravodajství

Premiéra: 4.4.2023

Výroba: 2023