Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

11. 4. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 11.4.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE

Velikonoční liturgie v bazilice sv. Petra

Čeští seminaristé studující v Římě tam letos prožívali také celý Svatý týden. Velikonoční liturgii ve vatikánské bazilice svatého Petra zajistili ministrantskou službu. Pomohli jim s ní rovněž někteří bohoslovci z olomouckého semináře.


Křížová cesta Velehradem

V závěru postní doby se uskutečnila Křížová cesta Velehradem. Každým rokem ji pořádá Stojanovo gymnázium a účastní se jí farnost, členové Matice velehradské, řeholní sestry i klienti velehradských ústavů doprovázení studenty gymnázia.


Křížová cesta košických žáků a studentů

Ve východoslovenské metropoli připravili žáci a studenti Spojené školy svatých košických mučedníků v postní době čtrnáct výtvarných zastavení křížové cesty.


Živá křížová cesta v Prešově

Živá křížová cesta se uskutečnila na Velký pátek ve východoslovenském Prešově. Nejsilnější křesťanský příběh z doby před téměř dvěma tisíci lety ožil v centru města. Iniciátorem této tradiční křížové cesty je kněz Peter Gombita.


Pašijové hry ve Žďáře nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou se po tříleté pauze za aktivní účasti mnoha místních obyvatel opět odehrály tradiční pašijové hry.


Velikonoční Daránek

Charitní velikonoční sbírka Daránek pomáhá hlavně nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětem z chudých rodin. Jméno dostala podle darů, které jim usnadní start do života.


Gabriela Izakovičová Spustová: Ruptura cordis

V krajské knihovně v Trnavě byla slavnostně představen nová kniha Gabriely Izakovičové Spustové. Křesťanská spisovatelka žije v Suché nad Parnou a píše prózu i poezii.Z DIÁŘE

 

Svatý Hostýn, 14. dubna

Mše svatá za zemřelé

Při zádušní mši svaté v bazilice na Svatém Hostýně budou vzpomenuti zesnulí členové Matice svatohostýnské a dobrodinci tohoto poutního místa. Vzpomenut bude i nedávno zemřelý Ivo Buráň.


Želiv, 15. dubna

Akce K

Výročí Akce K s likvidací řeholních řádů v padesátých letech si připomenou lidé v Želivi. Bude možné si prohlédnout klášter a zúčastnit se besedy s představenými řádu premonstrátů. Den zakončí mše svatá.


Příbor, 15. dubna

Vzpomínka na A. C. Stojana

U kostela Narození Panny Marie v Příboře bude odhalena socha Antonína Cyrila Stojana, který ve městě také působil. Připomene ho rovněž výstava a přednáška historika Jaroslava Šebka.


Slavkovice, 16. dubna

Svátek Božího milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství bude možné prožít na pouti ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Hlavním celebrantem mše svaté bude diecézní biskup z islandského Reykjavíku.


Brno, 16. dubna

Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel sv. Maří Magdaleny v centru Brna si připomíná 350 let od svého posvěcení. Slavnostní liturgii doprovodí smíšený chrámový sbor, následovat bude přednáška o historii kostela.


Ostrava-Kunčičky, 16. dubna

Benefiční koncert na opravu varhan

Benefiční koncert na opravu varhan v Ostravě-Kunčičkách bude dopoledne po zakončení mše svaté. V kostele svatého Antonína Paduánského zazní díla starých mistrů i našich současníků.


Praha, 17. dubna

Velikonoční koncert

V pražském kostele sv. Ignáce z Loyoly bude znít hudba od doby baroka až po současnost. Zpívat bude Karolína Janů, na trubku hrát Jan Verner a na varhany Martin Maxmilian Kaiser.


Ostrava, do 27. dubna

Člověk a víra

Putovní výstava spolku Člověk a Víra je v dubnu k vidění v ostravské katedrále. Na sedmdesát velkoformátových fotografií zachycuje sváteční i všední život křesťanů v loňském roce.

Zpravodajství

Premiéra: 11.4.2023

Výroba: 2023