I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

5. 4. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 5.4.2023

Výroba: 2023

Křížová cesta za ukončení násilí

Asi 500 studentů křesťanských škol v Jeruzalémě se 17. března zúčastnilo Křížové cesty, při níž se modlili za ukončení násilí.


Slavnost Zvěstování Páně v Nazaretu

Latinský patriarcha Jeruzaléma mons. Pierbattista Pizzaballa sloužil 24. a 25, března mši svatou ze slavnosti Zvěstování Páně v Nazaretu.


Po stopách obětovaného Beránka

S blížícím se začátkem Svatého týdne pokračovala i postní kající putování františkánů. Cílem byla kaple Odsouzení, kde Pilát Ježíše odsoudil na smrt.


Švýcarská garda ve Svaté zemi

Skupina dvanácti členů Švýcarské gardy se ve dnech od 13. do 19. března vydala na pouť do Svaté země.


Nová zkušenost s Ježíšem

Více než 80 mladých lidí se 11. března v Judské poušti zúčastnilo přípravného setkání na 32. ročník Františkánského pěšího putování po Svaté zemi.


Velkopáteční sbírka 2023

Kustod Svaté země otec Francesco Patton vybízí ke štědrosti při letošní Velkopáteční sbírce pro Svatou zemi. A dodává: „Díky vaší pomoci budeme moci dále pečovat o Svatou zemi a její obyvatele.“

Zpravodajství

Premiéra: 5.4.2023

Výroba: 2023