I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Povýšení svatého Kříže

Litomyšl

Duchovní pořady

Premiéra: 16.4.2023

Výroba: 2023

Přenos bohoslužby z neděle Božího milosrdenství. Celebruje P. Zdeněk Mach, probošt.

Mše svatá je nejdůležitější společnou modlitbou lidí, kteří společně kráčejí za Bohem v Ježíšově jménu.Církev při mši naslouchá Božímu slovu a nechává se jím vést. Církev při mši prosí za Boží požehnání pro všechny lidi. Církev při mši ústy kněze vzdává díky za chléb a za víno a prosí, aby moc Ducha svatého proměnila chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista. Při každé mši se tak obnovuje a znovu uskutečňuje oběť, kterou Ježíš přinesl na kříži, aby všechny lidi přivedl k Bohu.

A věřící, kteří přijímají Tělo a Krev svého Pána, jsou sami proměněni a stávají se jedním tělem, bratry a sestrami, stávají se světlem světa.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.4.2023

Výroba: 2023