I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svatý týden v liturgii

Publicistika

Premiéra: 5.4.2023

Výroba: 2023

Velmi exponované tři dny, které předcházejí největším svátkům všech křesťanů - Velikonocům, známe je pod sousloví Velikonoční triduum. Každý den se většina praktikujících katolíků účastní několika netradičních obřadů. Jaký mají smysl? Co připomínají? A potřebujeme ještě dnes starobylé přímluvy, žehnání pokrmů anebo gesto mytí nohou? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi ThLic. Petr Smolek spolu s moderátorkou Terezou Víchovou.

Publicistika

Premiéra: 5.4.2023

Výroba: 2023