Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Za obzorem

Znečištěné ovzduší - problém nás všech

Publicistika

Premiéra: 14.4.2023

Výroba: 2023

Ondřej Daněk ze společnosti Čisté nebe povídá o problematice znečištěného ovzduší v České republice.

Čisté nebe o.p.s. se snaží šířit kompletní informace o problematice znečištěného ovzduší a budovat tak v lidech, a zejména politicích, společenskou odpovědnost za naše životní prostředí. Ať už informačně-vzdělávacími aktivitami, zapojením veřejnosti do projektů nebo watchdogovou činností. 

Protože znečišťující látky, které se nacházejí v ovzduší, mají negativní vliv na naše zdraví, je toto téma stále aktuální a dotýká se všech věkových a sociálních skupin. Moderuje P. Daniel Vícha.

Publicistika

Premiéra: 14.4.2023

Výroba: 2023