I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Naděje Velikonoc

Publicistika

Premiéra: 14.4.2023

Výroba: 2023

V čem především spočívá radost těchto největších křesťanských svátků? Jak skutečnost Ježíšova zmrtvýchvstání proměnila lidské dějiny a jejich směřování? A jak vstupuje do našeho běžného života, práce a uvažování? Zkrátka - jaké to je žít s vědomím vzkříšení? O tom bude moderátorka Irena Pulicarová mluvit s právničkou, angažovanou též v dobročinných projektech komunity Sant' Egidio prof. Kristinou Koldinskou, s filozofem a politologem dr. Danielem Kroupou a s katolickým knězem, literátem a znalcem umění P. Petrem Augustinem Benešem.

Publicistika

Premiéra: 14.4.2023

Výroba: 2023