Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Ekumenická bohoslužba k výročí osvobození Ostravy

Ostrava, kostel sv. Václava

Duchovní pořady

Premiéra: 28.4.2023

Výroba: 2023

Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze se v pátek 28. dubna zúčastní ekumenické bohoslužby, která připomene 78. výročí osvobození Ostravy na sklonku druhé světové války. Přítomni budou zástupci ekumeny a představitelé města:

Mgr. Jan Dohnal, primátor Statutárního města Ostrava
biskup Tomáš Chytil, Církev Československá husitská
biskup Tomáš Tyrlík, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, předseda ERC
Ewa Jelinek, farářka, Českobratrská církev evangelická
Tibor Mahrik, kazatel, Církev bratrská

hudební doprovod: Ensemble Versus - komorní sbor pro duchovní hudbu,
Ondřej Múčka, varhany, um. vedoucí Vladimír Maňas
recitace: herec Jan Fišar


Mše svatá je nejdůležitější společnou modlitbou lidí, kteří společně kráčejí za Bohem v Ježíšově jménu.
Církev při mši naslouchá Božímu slovu a nechává se jím vést. Církev při mši prosí za Boží požehnání pro všechny lidi. Církev při mši ústy kněze vzdává díky za chléb a za víno a prosí, aby moc Ducha svatého proměnila chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista. Při každé mši se tak obnovuje a znovu uskutečňuje oběť, kterou Ježíš přinesl na kříži, aby všechny lidi přivedl k Bohu.

A věřící, kteří přijímají Tělo a Krev svého Pána, jsou sami proměněni a stávají se jedním tělem, bratry a sestrami, stávají se světlem světa.

Duchovní pořady

Premiéra: 28.4.2023

Výroba: 2023