I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Strýček Emu

Svatý Jan Pavel II.

Pořady pro děti

Premiéra: 21.5.2023

Výroba: 2023

Děti, setkaly jste se někdy se svatým? Vaši rodiče určitě ano. Možná byli na některém setkání mládeže, kterého se účastnil i on. Nebo možná jeli přímo do Říma. A tam ho viděli. Jana Pavla II. Papeže, který žil svatým životem a nedlouho po své smrti byl také svatořečen. Právě na něho dnes vzpomene strýček Emu s oslem Jáchymem. 

Pořady pro děti

Premiéra: 21.5.2023

Výroba: 2023