I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pustevny

Dokumentaristika

Premiéra: 1.6.2009

Výroba: 2004

Současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V letech 1897-1899 byly tyto stavby včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkovče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť. V roce 1995 se stává vlastníkem stát s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V témže roce byly tyto objekty prohlášeny za Národní kulturní památku. V letech 1996-1999 byla provedena rekonstrukce Libušína a Valašské zvonice a v letech 1999-2003 rekonstrukce Maměnky. Poté byly zpřístupněny veřejnosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.6.2009

Výroba: 2004