I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Muzikanti hrajte

Lidečanka

Hudba - ostatní

Premiéra: 23.4.2023

Výroba: 2022

Dechová  hudba Lidečanka má počátky v roce 1920. V tomto roce se vrátil z USA lidečkovský rodák Josef Sekula. V Americe se ve volných chvílích věnoval hudbě a pořídil si baskřídlovku. Poté koupil hudební nástroje pro celou kapelu a začal učit hru na ně. Na podzim roku 1921 poprvé Lidečanka vystoupila jako devítičlenná kapela a zahrála na kateřinské hodové zábavě. Zakladatel Josef Sekula (nar.1893) byl prvním kapelníkem. Po něm následovalo dalších devět kapelníků. Nejdéle byl na tomto postu kapelník Jiří Buček. S kratšími přestávkami vedl kapelu více jak 20 let. Nynějším kapelníkem je pan Petr Zádrapa. Lidečanka navštívila ve svých valašských krojích Itálii, Polsko, Francii a další země.Největšího úspěchu dnešní Lidečanka dosáhla v roce 1998 na moravském Polka festu, kde obsadila první místo.

Hudba - ostatní

Premiéra: 23.4.2023

Výroba: 2022