I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naši - osobnosti lidové kultury - Eva Rejšková

Reportáž

Premiéra: 28.4.2023

Výroba: 2021

PaeDr. Eva Rejšková vystudovala PedF UK a FF UK. Svůj život zasvětila spolu s manželem Radomilem Rejškem folkloru. 

Začínala v roce 1949 jako tanečnice Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka (dále Vycpálkovci, pozn.: Josef Vycpálek (1847 - 1922) , profesor, sběratel lidových písní.  Později se stala choreografkou a uměleckou vedoucí. V souboru působila až do roku 1992 (43 let).  Těžiště její choreografické práce spočívalo v rekonstrukci lidových tanců a jejich jevištní stylizaci. Za jejího uměleckého vedení soubor získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Soubor Vycpálkovci dodnes pracuje a vystupuje. 

Od roku 1953 pracovala Eva Rejšková rovněž jako odborná a vedoucí pracovnice pro lidový tanec v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), poté v Ústavu pro kulturně-výchovnou činnost (ÚKVČ).  Metodicky, choreograficky a pedagogicky spolupracovala s řadou folklorních souborů v celé ČR. Působila rovněž jako pedagožka na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Publikovala odborné články a referáty (Lidová tvořivost, Taneční listy, Folklor), spolupracovala s rozhlasem (pořad Cesty za folklorem aj.).

S  manželem Radomilem Rejškem vedla stovky tanečních kursů nejen u nás, ale i v zahraničí - Japonsko, USA, Kanada, Kuba, Francie, Belgie, Německo, Hongkong, Finsko. Např. v Japonsku byly přednášky, praktické ukázky a workshopy  manželů Rejškových tak strhující a imponující, že si řada Japonců opatřila české kroje a věnuje se tancování českých tanců. 

V roce 2011 byla Evě Rejškové  ministrem kultury udělena Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Paní Eva Rejšková je žijící legendou pro oblast lidového tance, je neustále velmi vitální a obdivuhodně aktivní. Zasedá v porotách folklorních festivalů (např. Strážnice), píše odborné články i fejetony a básně, hraje na piano.

Reportáž

Premiéra: 28.4.2023

Výroba: 2021