I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naši - osobnosti lidové kultury - Jan Miroslav Krist

Reportáž

Premiéra: 20.5.2023

Výroba: 2021

Rodák z Brna, který se spolu s rodinou přestěhoval v r. 1938 do Uh. Hradiště, kde měl jeho otec obchod. Po maturitě na Obchodní akademii v Uh. Hradišti v r. 1951, nastoupil do Slováckých strojíren v Uherském Brodě jako účetní. Později nastoupil na Dům osvěty v Uherském Brodě jako tajemník. V letech 1954-56 studoval na VŠP Bratislava a FF MU Brno (studia nedokončil), roku 1956 tancoval v AUSu Praha a po restrikci souboru absolvoval zákl. voj. službu jako tanečník a konferenciér vojenského souboru Jánošík v Brně. Od roku 1956-71 byl ředitelem Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě a v téže době vystudoval na Fakultě osvěty a novinářství UK v Praze. V období normalizace byl zbaven místa ředitele ZKP a tak v letech 1971-1990 pracoval jako frézař, skladník, účetní, zásobovač a plánovač v nejrůznějších podnicích v Uh. Brodě, Praze a Brně. Po roce 1990 pracoval jako ředitel Městského kulturního střediska později Kulturně informačního centra v Brně. V letech 1991-2007 pracoval jako a pracovník NULk Strážnice. Do folklorního hnutí se zapojil v r. 1949 jako člen souboru Hradišťan, dále působil v Uh. Brodě jako spoluzakladatel souboru Olšava 1951-1956 a 1959 až 1972. Spolupracoval s folklorními sobory Velička, Lipovjan, Rozmarýn Újezdec u Luh., Světlovan a Slovácký krúžek v Brně.
Je autorem řady olšavských pásem, členem programové rady MFF Strážnice, autor pořadů Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou. Garant a spoluautor encyklopedie-Mužské taneční projevy-verbuňk, byl iniciátorem a spoluautorem (spolu s Dr. Karlem Pavlištíkem, rodákem z Uherského Brodu) kandidatury a spoluautorem materiálů k prohlášení slováckého verbuňku za Mistrovské dílo ústního a nemateriálového dědictví UNESCO z 25.listopadu 2005.
Byl profesionálem v celém svém chování a jednání, dobrým rádcem, učitelem a kamarádem všem Olšavákům tehdejší doby. Bohužel byli i v Uh. Brodě takoví, kteří mu toto záviděli… Pochován byl v Brně.

Reportáž

Premiéra: 20.5.2023

Výroba: 2021