I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Naši - osobnosti lidové kultury - Marie Pachtová

Reportáž

Premiéra: 28.5.2023

Výroba: 2021

Vyškovská rodačka prožila dětství v nedalekých Dědicích. Po maturitě na pedagogickém gymnáziu v Brně studovala češtinu a ruštinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1951–1989 působila jako učitelka češtiny a ruštiny na základní škole ve Vyškově. Vřelý zájem lidovou kulturu a lidovou uměleckou výrobu má už od dětství, a to díky babičce Josefě Kudličkové a učitelce ručních prací Julii Kummerové-Kubíčkové.

Její mistrovství se projevuje především při práci se slámovou intarzií. Vedla kurzy hanáckých kraslic zdobených slámou pro školní mládež a zúčastňovala se i soutěžních přehlídek. Za kolekci hanáckých kraslic získala již v roce 1972 osvědčení mistryně lidové umělecké výroby. V Prostějově iniciovala regionální soutěž O nejkrásnější kraslici. Slámou zdobí bižuterii, dopisnice a další upomínkové předměty. Zabývala se také hanáckým obřadním pečivem.

Je sběratelkou lidových písní, tanců, zvyků. Lidové tradice se jí daří oživovat a udržovat také jako umělecké vedoucí dětského folklorního souboru Klebetníček, který byl ve Vyškově založen v roce 1970. Jako lektorka a členka porot pomáhala i dalším dětským kolektivům z Hané. Vydala tři výbory dětského folkloru z Hané.

Reportáž

Premiéra: 28.5.2023

Výroba: 2021