I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ke cti sv. Vojtěcha

Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Duchovní pořady

Premiéra: 22.4.2023

Výroba: 2023

Přenos slavnostní bohoslužby u příležitosti oslav 1050. výročí od založení pražského biskupství. Celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.

Mše svatá bude za účasti českých a moravských biskupů, biskupů zahraničních diecézí, jejichž historie je spjata s pražskou arcidiecézí a také biskupů afrických a asijských diecézí, kde Arcidiecézní charita Praha již třicet let intenzivně pomáhá. Tato náročná služba lásky, kterou naše charita vykonává za hranicemi arcidiecéze, bude připomenuta rovněž v obětním průvodu. Bohoslužbu svým zpěvem doprovodí desítky studentů z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíně, Stojanova gymnázia na Velehradě, Biskupského gymnázia v Hradci Králové a Arcibiskupského gymnázia v Praze.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.4.2023

Výroba: 2023