I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V pohorách po horách

Klokočovské skálie

Dokumentaristika

Premiéra: 20.5.2023

Výroba: 2023

Dnešní toulání po horách věnujeme turisticky opomíjeným Kysucím. Kysucké vrchy nebo také Kysucké Beskydy se rozprostírají na severozápadním Slovensku. Už z prvních záběrů našeho dokumentu je patrné, že oblast charakterizují horská políčku, louky, lesy, pastviny, ale také řada obcí a horských osad. Z náhorních luk se dostaneme do údolí, do přírodní rezervace Klokočské skálie. Tato výjimečná přírodní rezervace vás jistě zaujme spolu s největší přírodní raritou celého regionu – s tajemnými kamennými koulemi, které se skrývají v lesích. jsou ojedinělou ukázkou odlučnosti slepenců, která nebyla doposud uspokojivě vysvětlena. Už jen kvůli možnosti obdivovat tyto přírodní unikáty stojí za to na Kysuce vyrazit.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.5.2023

Výroba: 2023