I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Teolog P. Josef Zvěřina - 110. výročí narození

Publicistika

Premiéra: 2.5.2023

Výroba: 2023

Na osobnost P. Josefa Zvěřiny vzpomínají Mons. Tomáš Halík a doc. Mireia Ryšková.

Poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II., chartista, výrazná osobnost ekumenického smýšlení… Josef Zvěřina byl v roce 1952 za údajnou velezradu a vyzvědačství odsouzen na 22 let. Přesto říkal, že si nebude nenávistí kazit život. Později jako teolog podzemní církve svými přednáškami pro laiky i kněze ovlivnil mnoho významných osobností současnosti.

Ve své závěti napsal: „Svým bratřím kněžím odkazuji prosbu, aby milovali pravdu, byli stateční a věrní a učili se znát znamení doby.“ Svým přátelům a žákům slíbil "věrnost na věčnosti".

Vždy neúnavně hájil náboženskou svobodu a po 13 letech v komunistickém vězení přednášel teologii v tajných kurzech pro laiky i kněze. Historik umění, teolog a překladatel Josef Zvěřina, od jehož narození uplyne 3. května 110 let, byl též poradcem kardinála Františka Tomáška i přítelem Jana Pavla II. Zvěřina, který patřil k prvním signatářům Charty 77, zemřel 18. srpna 1990 v italském Netunnu. Následují rok byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

Josef Zvěřina se narodil ve Stříteži u Třebíče, maturoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a poté studoval filozofii a teologii na Lateránské univerzitě v Římě (1932-1937). Roku 1937 byl v Římě vysvěcen na kněze. Za války působil v duchovní správě v několika českých městech, včetně Plzně a Prahy, než byl za své protinacistické postoje internován v Zásmukách.

V letech 1945 až 1950 působil jako asistent profesora křesťanské archeologie Josefa Cibulky na teologické fakultě UK. Mezitím vystudoval dějiny umění na univerzitě v Paříži a roku 1948 získal na UK doktorát z teologie. V roce 1952 byl odsouzen za údajnou velezradu a vyzvědačství na 22 let vězení, propuštěn byl v roce 1965. Poté vystřídal řadu dělnických profesí.

Roku 1988 byl Zveřinovi udělen četný doktorát teologie na univerzitě v německém Tübingenu a po listopadu 1989 byl jmenován čestným děkanem Katolické teologické fakulty UK.

Publicistika

Premiéra: 2.5.2023

Výroba: 2023